فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین بازاریابی و فروش تلفنی روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

بازاریابی و فروش تلفنی

bestlms.ir/fa/course/view.php?id=63

زمان برگزاری وبینار

روز شنبه  مورخ 7 مرداد ماه

ساعت برگزاری وبینار  از 14 الی 18