فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین تهيه و تنظيم صورتهاي مالي تلفيقي روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

تهيه و تنظيم صورتهاي مالي تلفيقي

bestlms.ir/fa/course/view.php?id=92

زمان برگزاری وبینار

روزهای پنجشنبه مورخ 19 و 26 مردادماه

ساعت برگزاری وبینار  از 9 الی 13