فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  سیستم ها و روش های کاربردی انبارداری و انبارگردانی    روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار سیستم ها و روش های کاربردی انبارداری و انبارگردانی

bestlms.ir/fa/course/view.php?id=91

 

زمان برگزاری وبینار

روزهای  سه شنبه و چهارشنبه 17 و 18 مردادماه 

ساعت برگزاری وبینار  از  14  الی  18