فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  لجستیک و مدیریت زنجیره تامین روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لجستیک و مدیریت زنجیره تامین

bestlms.ir/fa/course/view.php?id=60

زمان برگزاری وبینار

روزهای شنبه و یکشنبه 21 و 22 مردادماه

ساعت برگزاری وبینار  از 14 الی 18