فراگیران محترم شرکت شسکام برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  آئین نگارش و مکاتبات اداری  روی جزییات بیشتر کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

آئین نگارش و مکاتبات اداری

/online.lms365.ir/class3

زمان برگزاری وبینار

روزهای دوشنبه و سه شنبه  مورخ   6 و 7  شهریورماه

 

ساعت برگزاری وبینار  از 14 الی 18