فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  اصول تدارکات و خریدهای داخلی روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت انگلیسی  میباشد.

 

 

 

 

لینک ورود به وبینار اصول تدارکات و خریدهای داخلی

bestlms.ir/fa/course/view.php?id=97

 

 

زمان برگزاری وبینار روزهای سه شنبه و چهارشنبه 7 و 8  شهریورماه

ساعت برگزاری وبینار  از  ۱۴  الی  ۱۸