فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین منابع انسانی دیجیتال روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت انگلیسی  میباشد.

 

 

 

 

لینک ورود به وبینار منابع انسانی دیجیتال

bestlms.ir/fa/course/view.php?id=96

 

 

زمان برگزاری وبینار روزهای دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه 6 و 7 و 8 شهریورماه

ساعت برگزاری وبینار  از  ۱۴  الی  ۱۸