فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین تکنیک های متقاعدسازی مشتریان  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینارتکنیک های متقاعدسازی مشتریان

bestlms.ir/fa/course/view.php?id=99

 

زمان برگزاری وبینار روز  یکشنبه مورخ  12 شهریورماه

ساعت برگزاری وبینار  از 14 الی 18