فراگیران محترم هلدینگ سرمایه‌گذاری پارس آریان برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  اکسل پیشرفته  روی جزییات بیشتر کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

اکسل (پیشرفته)

tophostingworld.com/lms/course/view.php?id=51

زمان برگزاری وبینار

روزهای دوشنبه مورخ   6 و 13 و 20 و 27 شهریورماه

 

ساعت برگزاری وبینار  از 14:30 الی 18