فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین برنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP) روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

برنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP)

bestlms.ir/fa/course/view.php?id=71

زمان برگزاری وبینار

روزهای شنبه و یکشنبه مورخ 11 و 12 شهریورماه

ساعت برگزاری وبینار  از 14 الی 18