فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین مدیریت حقوق و مزایای کارکنان روی جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار مدیریت حقوق و مزایای کارکنان

bestlms.ir/fa/course/view.php?id=98

زمان برگزاری وبینار

روزهای شنبه و دوشنبه مورخ 11  و 13 شهریورماه

ساعت برگزاری وبینار  از 14  الی 18