فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  مدیریت اسناد، مدارک و فن بایگانی روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار مدیریت اسناد مدارک و فن بایگانی

bestlms.ir/fa/course/view.php?id=100

 

زمان برگزاری وبینار

روزهای  دوشنبه و سه شنبه مورخ 20 و 21 شهریورماه

ساعت برگزاری وبینار  از  14  الی 18