فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین استاندارد آموزشی ISO 10015:2019 روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

استاندارد آموزشی ISO 10015:2019

bestlms.ir/fa/course/view.php?id=73

زمان برگزاری وبینار

روزهای سه شنبه مورخ 21 و 28 شهریورماه

ساعت برگزاری وبینار  از 14  الی 18