فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین مدیریت اسناد, مدارک و فن بایگانی روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

وبینار آموزشی مدیریت اسناد، مدارک وفن بایگانی

http://bestlms.ir/fa/

زمان برگزاری وبینار

روزهای دوشنبه و سه شنبه  مورخ 20 و 21 شهریورماه

ساعت برگزاری وبینار  از 14 الی 18