فراگیران محترم شرکت شسکام برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  نظام آراستگی 5S روی جزییات بیشتر کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

وبینار آموزشی نظام آراستگی 5S

https://tophostingworld.com/lms/course/view.php?id=37

 

زمان برگزاری وبینار

روز سه شنبه  مورخ  28  شهریورماه

ساعت برگزاری وبینار  از 14 الی 18