فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین اصول انتظامات و حفاظت فیزیکی روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

اصول انتظامات و حفاظت فیزیکی

bestlms.ir/fa/course/view.php?id=67

زمان برگزاری وبینار

روزهای دوشنبه مورخ 17 و 24 مهرماه

ساعت برگزاری وبینار  از 14 الی 18