فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین تجزیه و تحلیل شغل و تدوین شناسنامه های شغلی (هی گروپ) روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

تجزیه و تحلیل شغل و تدوین شناسنامه های شغلی (هی گروپ)
bestlms.ir/fa/course/view.php?id=103

زمان برگزاری وبینار

روزهای چهارشنبه مورخ 19 و 26 مهرماه

ساعت برگزاری وبینار  از 14 الی 18