فراگیران محترم شرکت کیان کرد برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین روشهای حل مسئله  روی جزییات بیشتر کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( شماره تلفن همراه ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

وبینار آموزشی روشهای حل مسئله

tophostingworld.com/lms/course/view.php?id=53

 

زمان برگزاری وبینار

روز چهارشنبه مورخ  19 مهرماه

 

ساعت برگزاری وبینار  از 8:30 الی 16