فراگیران محترم شرکت تجارت الکترونیک پارسیان برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین حقوق تجارت  روی جزییات بیشتر کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

وبینار آموزشی حقوق تجارت

tophostingworld.com/lms/course/view.php?id=54

 

زمان برگزاری وبینار

روز دوشنبه مورخ  24 مهرماه

 

ساعت برگزاری وبینار  از 15 الی 19