فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین مدیریت تولید و عملیات  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار مدیریت تولید و عملیات

bestlms.ir/fa/course/view.php?id=56

زمان برگزاری وبینار

روزهای  دوشنبه و سه شنبه مورخ  24 و 25  مهرماه

ساعت برگزاری وبینار  از 14 الی 18