فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین ارتباط موثر در بازاریابی و فروش   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار  ارتباط موثر در بازاریابی و فروش

bestlms.ir/fa/course/view.php?id=105

 

زمان برگزاری وبینار

روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ  8 و 9 آبان

ساعت برگزاری وبینار  از  14  الی  18