فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  تهیه و تنظیم صورتهای مالی تلفیقی   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار تهیه و تنظیم صورتهای مالی تلفیقی

bestlms.ir/fa/course/view.php?id=92

 

زمان برگزاری وبینار

روزهای پنجشنبه مورخ 11 و 18 آبان

ساعت برگزاری وبینار  از  9  الی  13