فراگیران محترم شرکت ماشین سازی تاشا برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین اکسل پیشرفته  روی جزییات بیشتر کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

وبینار آموزشی اکسل پیشرفته

tophostingworld.com/lms/course/view.php?id=51

 

زمان برگزاری وبینار

روزهای  یکشنبه و سه شنبه مورخ  14 و 16 و 21 و 23  آبان ماه

ساعت برگزاری وبینار  از 16 الی 18