فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین لجستیک و مدیریت زنجیره تامین روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار لجستیک و مدیریت زنجیره تامین

bestlms.ir/fa/course/view.php?id=60

زمان برگزاری وبینار

روزهای  دوشنبه و سه شنبه مورخ  15 و 16 آبان

ساعت برگزاری وبینار  از 14 الی 18