فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین طبقه بندی مشاغل  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

طبقه بندی مشاغل

bestlms.ir/fa/course/view.php?id=70

زمان برگزاری وبینار

روزهای یکشنبه و سه شنبه مورخ 21 و 23 و 28 و 30 آبان

ساعت برگزاری وبینار  از 14 الی 18