فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین اصول و روشهای ارزیابی پیمانکاران و تامین کنندگان روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

اصول و روشهای ارزیابی پیمانکاران و تامین کنندگان

bestlms.ir/fa/course/view.php?id=62

زمان برگزاری وبینار

روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ  22 و 23 آبان

ساعت برگزاری وبینار  از 14 الی 18