فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  اصول تهیه و تدوین قراردادها روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

اصول تهیه و تدوین قراردادها

bestlms.ir/fa/course/view.php?id=93

زمان برگزاری وبینار

روزهای سه شنبه و چهارشنبه  23 و 24 آبان

ساعت برگزاری وبینار  از 14 الی 18