فراگیران محترم شرکت بیمه آسیا برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین قانون کار و تامین اجتماعی  روی جزییات بیشتر کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

وبینار آموزشی قانون کار و تامین اجتماعی

tophostingworld.com/lms/course/view.php?id=55

 

زمان برگزاری وبینار

روزهای  دوشنبه  و سه شنبه مورخ  22 و 23 آبان ماه

ساعت برگزاری وبینار  از 14 الی 18