فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  حسابداری خزانه و امور تنخواه گردانی روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

حسابداری خزانه و امور تنخواه گردانی

bestlms.ir/fa/course/view.php?id=110

 

زمان برگزاری وبینار

روز پنجشنبه مورخ 25 آبان

ساعت برگزاری وبینار  از 9 الی 13