فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین امور رفاهی کارکنان روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

امور رفاهی کارکنان

bestlms.ir/fa/course/view.php?id=65

زمان برگزاری وبینار

روز دوشنبه مورخ 6 آذر

ساعت برگزاری وبینار  از 14 الی 18