فراگیران محترم شرکت تیگاردموتور برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین رفتار سازمانی  روی جزییات بیشتر کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

وبینار آموزشی رفتار سازمانی

tophostingworld.com/lms/course/view.php?id=57

 

زمان برگزاری وبینار

روزهای دوشنبه و چهارشنبه مورخ  6 و 8 آذر

ساعت برگزاری وبینار  از 14 الی 18