فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  اخلاق حرفه ای و رفتارسازمانی  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار اخلاق حرفه ای و رفتارسازمانی

bestlms.ir/fa/course/view.php?id=77

 

زمان برگزاری وبینار

روز پنجشنبه مورخ  9 آذر

ساعت برگزاری وبینار  از 9 الی 13