فراگیران محترم برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین فنون پذيرايي و تشريفات روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

 

 

 

 

 

 

کد کاربری و کلمه عبور  کدملی شما (  بصورت کامل و  انگلیسی ) میباشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لینک ورود به  وبینار  فنون پذيرايي و تشريفات

bestlms.ir/fa/course/view.php?id=112

 

 

 

 

 

 

زمان برگزاری وبینار

روزهای چهارشنبه مورخ 8 و 15 آذر

ساعت برگزاری وبینار  از  ۱۴  الی  18