فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین بازرسی از دفاتر قانونی (قوانین تامین اجتماعی)   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار بازرسی از دفاتر قانونی (قوانین تامین اجتماعی) 

bestlms.ir/fa/course/view.php?id=116

 

زمان برگزاری وبینار

روز  پنجشنبه مورخ  16 آذر

ساعت برگزاری وبینار  از  9  الی  13