فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  قراردادهای پیمانکاری و دعاوی حوزه آن روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

قراردادهای پیمانکاری و دعاوی حوزه آن

bestlms.ir/fa/course/view.php?id=113

زمان برگزاری وبینار

روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ  13و 14 و 20 و 21 آذر

ساعت برگزاری وبینار  از 14 الی 18