فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین انبارداری نوین روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

انبارداری نوین

bestlms.ir/fa/course/view.php?id=72

زمان برگزاری وبینار

روزهای چهارشنبه مورخ 15 و 22 آذر

ساعت برگزاری وبینار  از 14 الی 18