فراگیران محترم شرکت نقش اول کیفیت برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین آئین نگارش و مکاتبات اداری  روی جزییات بیشتر کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

وبینار آموزشی آئین نگارش و مکاتبات اداری

tophostingworld.com/lms/course/view.php?id=58

 

زمان برگزاری وبینار

روزهای دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه مورخ  13 و 14 و 15 و 21 و 22 آذر

ساعت برگزاری وبینار  از 16 الی 19