فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین تکنیک های مصاحبه استخدامی (جذب و استخدام) روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

تکنیک های مصاحبه استخدامی (جذب و استخدام)

http://bestlms.ir/fa/course/view.php?id=69

زمان برگزاری وبینار

روزهای شنبه و یکشنبه مورخ 18 و 19 آذر

ساعت برگزاری وبینار  از 14 الی 18