فراگیران محترم شرکت بین المللی بازرسی سیزان برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین قوانین و مقررات گمرکی  روی جزییات بیشتر کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

وبینار آموزشی قوانین و مقررات گمرکی

tophostingworld.com/lms/course/view.php?id=60

 

زمان برگزاری وبینار

روزهای سه شنبه و چهارشنبه  مورخ  21 و 22 آذر

ساعت برگزاری وبینار  از 14 الی 18