فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین آیین دادرسی مالیاتی  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک دوره آموزشی آیین دادرسی مالیاتی

bestlms.ir/fa/course/view.php?id=120

زمان برگزاری وبینار

روز پنجشنبه مورخ 30 آذر

ساعت برگزاری وبینار  از 9  الی 13