فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین کالیبراسیون عمومی روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک دوره آموزشی کالیبراسیون عمومی

bestlms.ir/fa/course/view.php?id=50

زمان برگزاری وبینار

روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ 28 و 29 آذر

ساعت برگزاری وبینار  از 14  الی 18