فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین نظام آراستگی در محیط کار (5S)  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار نظام آراستگی در محیط کار

bestlms.ir/fa/course/view.php?id=78

زمان برگزاری وبینار

روز پنجشنبه مورخ  7 دی

ساعت برگزاری وبینار  از 9 الی 13