فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین ایمنی در انبار  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار ایمنی در انبار

bestlms.ir/fa/course/view.php?id=122

زمان برگزاری وبینار

روزهای شنبه مورخ  9 و 16 دی

ساعت برگزاری وبینار  از 14 الی 18