فراگیران محترم شرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین ایجاد انگیزه در کارکنان  روی جزییات بیشتر کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( شماره تلفن همراه بدون صفر ) شما بصورت انگلیسی  میباشد.

 

 

وبینار آموزشی ایجاد انگیزه در کارکنان

tophostingworld.com/lms/course/view.php?id=61

 

زمان برگزاری وبینار

روز یکشنبه مورخ  10 دی

ساعت برگزاری وبینار  از 14 الی 18