فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین قوانین و مقررات امور گمرکی و ترخیص کالا روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

قوانین و مقررات امور گمرکی و ترخیص کالا

bestlms.ir/fa/course/view.php?id=101

زمان برگزاری وبینار

روزهای پنجشنبه مورخ 14 و 21 دی

ساعت برگزاری وبینار  از 9 الی 13