فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین مدیریت منابع انسانی (HRM) روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار مدیریت منابع انسانی

bestlms.ir/fa/course/view.php?id=80

زمان برگزاری وبینار

روزهای سه شنبه و چهارشنبه 12 و 13 و  19 و 20 دی

ساعت برگزاری وبینار  از 14 الی 18