فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین قوانین کار و تامین اجتماعی  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار قوانین کار و تامین اجتماعی

bestlms.ir/fa/course/view.php?id=79

 

زمان برگزاری وبینار

روزهای شنبه و دوشنبه  16 و 18 دی

ساعت برگزاری وبینار  از 14 الی 18