فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین برنامه ریزی و کنترل تولید  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار برنامه ریزی و کنترل تولید

bestlms.ir/fa/course/view.php?id=82

زمان برگزاری وبینار

روزهای یکشنبه و دوشنبه 17 و 18 دی

ساعت برگزاری وبینار  از 14 الی 18