فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین اصول تهیه و تدوین قراردادهای بین المللی  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار اصول تهیه و تدوین قراردادهای بین المللی

bestlms.ir/fa/course/view.php?id=125

زمان برگزاری وبینار

روزهای  سه شنبه و چهارشنبه  مورخ  26 و 27  دی

ساعت برگزاری وبینار  از 9 الی 13