فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  اصول مدیریت و سرپرستی (مقدماتی) روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار اصول مدیریت و سرپرستی (مقدماتی)

bestlms.ir/fa/user/index.php?id=59

زمان برگزاری وبینار

روزهای شنبه و یکشنبه مورخ  23 و 24 دی 

ساعت برگزاری وبینار  از 14 الی 18